W sporze z fiskusem znajomość przepisów zwiększa szansę wygranej

Podatnik, który obawia się kontaktów z fiskusem, od samego początku kontroli stawia się w pozycji winnego. W tej sytuacji udział doradcy podatkowego, reprezentującego podatnika pomoże jemu skutecznie obronić się od nieuzasadnionych zarzutów kontrolerów.

Doradca pomoże prawidłowo wykonać szereg czynności związanych z kontrolą, takich jak przesłuchanie świadków, oględziny, podpisywanie protokołów, sporządzi pisma procesowe - odwołania, zażalenia, skargi, wnioski.

Z konieczności wystąpi w charakterze pełnomocnika przed sądem administracyjnym w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych, również ma prawo wnoszenia kasacji.

Inaczej mówiąc, dział doradcy podatkowego w czynnościach kontrolnych może wyraźnie ograniczyć szkody, zagrażające podatnikowi wskutek kontroli lub postępowania podatkowego

 

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl