/ O mnie

O mnie

O mnieNazywam się Denis Kędzierski i prowadzę własną kancelarie doradztwa podatkowego. W 1998 r. ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie nauczania w 1997 r. ukończyłem kurs wprowadzający nt. prawa brytyjskiego w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, a w 1998 r. Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego przy Uniwersytecie Warszawskim. W 1999-2000 roku ukończyłem Studium Doradcy Podatkowego w Instytucie „Modzelewski i Wspólnicy” w Warszawie. W 2005 r. zdałem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego i zostałem wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 10359.

Doświadczenie zawodowe otrzymałem w trakcie pracy w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych oraz w spółkach doradztwa podatkowego. Mój łączny staż pracy w dziedzinie polskiego prawa i podatków wynosi ponad 12 lat (od 1998 r.).

Mam praktyczną znajomość polskich przepisów podatkowych w zakresie VAT, podatków dochodowych, Ordynacji podatkowej oraz międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów. Znam także przepisy innych dziedzin prawa: cywilnego, handlowego, administracyjnego.
 
Mam doświadczenie pracy w zakresie doradztwa podatkowego dla klientów, sporządzaniu rozliczeń podatkowych, deklaracji VAT i prowadzeniu ewidencji podatkowych, opracowaniu wzorcowych wniosków, dokumentów i pism w sprawach podatkowych, w tym wniosków o interpretacje przepisów podatkowych, odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych. Prowadziłem szkolenia dla firmy „Perfectum- Audit” w Warszawie w zakresie wypełniania deklaracji VAT.

Od ponad 4 lat (od 2007 r.) regularnie opracowuję autorskie artykuły i wzory pism z komentarzem, które są publikowane w profesjonalnym wydawnictwie w Warszawie (lista moich publikacji znajduje się w dziale „Publikacje”).
Biegle władam angielskim, rosyjskim, ukraińskim językami. Mam znajomość prawa rosyjskiego i ukraińskiego. Przetłumaczyłem na język rosyjski polskie ustawy: Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), (publikacje  są już dostępne  w księgarniach).

Specjalizuję się w zagadnieniach podatkowych związanych z podwójnym opodatkowaniem i podatkiem od towarów i usług.

W zakresie rozwiązywania problemów  prawnych współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami.

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl