Publikacje

Na zamówienie renomowanego fachowego wydawnictwa wykonałem tłumaczenie prawnicze z języka polskiego na rosyjski Ustawy Kodeks Spółek Handlowych i Ustawy o podatku od towarów i usług.
W 2008 i 2009 r. profesjonalne wydawnictwo wydało dwie książki, w których znajdują się także moje publikacje na temat wzorów umów w obrocie gospodarczym („Umowy gospodarcze”) oraz dotyczące wykorzystania samochodów osobowych w firmie („Samochód i delegacje służbowe w 2009”).

Dotychczas opublikowałem artykuły i wzory umów z komentarzem na poniższe tematy:

 1. Nowelizacje ustawy o VAT oraz zmiana stawek podatku w 2011 roku; 
 2. Utrata dokumentacji i ksiąg podatkowych w wyniku zdarzeń losowych (oraz wzory pism z komentarzem);
 3. Wzór wniosku (zapytania) do organów statystycznych i podatkowych w spawie sklasyfikowania usługi lub towaru dla celów podatkowych.
 4. Komputer w firmie - aspekty prawne i podatkowe;
 5. Zakup samochodu na firmę i w celach prywatnych (korzyści i wady);
 6. Samochód prywatny dla celów służbowych pracodawcy, ewidencja przebiegu (wzory dokumentów);
 7. Samochód służbowy wpisany do ewidencji środków trwałych: koszty eksploatacji samochodu w firmie, odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie;
 8. Sprzedaż osobowego samochodu używanego (konsumentowi lub przedsiębiorcy);
 9. Sprzedaż samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy;
 10. Leasing samochodu;
 11. Naprawy samochodu w warsztacie, odpowiedzialność warsztatu;
 12. Podróże służbowe i zwrot kosztów tych podróży;
 13. Prawo konsumenckie: zakup towarów przez Internet; sprzedaż konsumencka „na odległość”;
 14. Prawo dla przedsiębiorców: nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (I i II etapy);
 15. Zmiany w podatkach dochodowych 2009;
 16. Umowa o stałej współpracy („samozatrudnienie”);
 17. ZFŚS –Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 18. Umowy menedżerskie i umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem.

W latach 2001 - 2004  wraz z moim pracodawcą opublikowałem szereg artykułów na temat problemów prawnych i podatkowych w czasopismach „Świat motoryzacji”, „Finansista”, w „Gazecie Prawnej”, „Monitorze Księgowego” oraz w gazecie lokalnej „Linia Otwocka”.

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl