/ Oferta

Oferta

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Podatkowego oferuje pomoc i doradztwo dla małych firm: spółek, osób prawnych, a także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Doradztwo dotyczy m. in. podatku od towarów i usług (VAT) podatków dochodowych CIT i PIT, podwójnego opodatkowania dochodów, opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, innych należności podatkowych.

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy m.in.:

  • konsultacje w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
  • konsultacje dotyczące treści umów cywilnoprawnych, analiza takich umów,
  • pomoc w rejestracji przedsiębiorców w CEIDG oraz w KRS, w urzędach, pomoc w wyborze najbardziej efektywnego sposobu opodatkowania działalności gospodarczej, 
  • opinie i wyjaśnienia prawno-podatkowe,
  • wnioski o interpretację prawa podatkowego,
  • przygotowanie pism procesowych z zakresu prawa podatkowego,
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
  • sporządzenie projektów polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich dokumentów prawnych (w tym, statutów/umów spółek handlowych, międzynarodowych umów handlowych) z uwzględnieniem prawodawstwa rosyjskiego i ukraińskiego,
  • analiza prawna polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich statutów/umów spółek handlowych, międzynarodowych umów handlowych,
  • tłumaczenie dokumentów prawnych (w tym, statutów/umów spółek handlowych, międzynarodowych umów handlowych) z języka polskiego na rosyjski i ukraiński (i odwrotnie) z uwzględnieniem terminologii ustawowej rosyjskiej i ukraińskiej.

Porady prawne, opinie, ekspertyzy, umowy, dokumenty lub pisma procesowe już od 50 zł.

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl