Doradca podatkowy pomoże podatnikowi w kontaktach z fiskusem


2015-04-08

Udział doradcy podatkowegopostępowaniu podatkowym może istotnie zmniejszyć uciążliwości związane z kontrolą podatkową, kontrolą skarbową, postępowaniem podatkowym oraz postępowaniem przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradca pomaga podatnikowi wykonać szereg czynności związanych z postępowaniem podatkowym, w tym udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach, podpisywanie protokołów.

Udział doradcy w postępowaniu zwiększa możliwość obrony racji podatnika.

Doradca sporządzi niezbędne pisma procesowe (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski) oraz będzie uczestniczył jako pełnomocnik podatnika w czynnościach procesowych (w przesłuchaniach, oględzinach, rozprawach).

Doradca podatkowy wystąpi jako pełnomocnik przed sądem administracyjnym w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych, sporządzi skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl