Podatnik musi udowodnić z kim zawierał umowy


2015-04-08

Podatnik musi udowodnić z kim zawierał umowy

Naczelny Sąd Administracyjny 21 marca 2012 r. orzekł, że w sprawach, w których organy podatkowe kwestionują rzetelność prowadzonej księgi podatkowej, to podatnik musi przedłożyć takie dokumenty, aby uprawdopodobnić poniesienie wydatku.

– Ciężar dowodu spoczywa na podatniku – podkreślił sędzia Zbigniew Kmieciak.

W rozpatrywanej sprawie naczelnik urzędu skarbowego wyłączył z kosztów wydatki związane z zakupem usług marketingowych.

Według organu podatkowego podatnicy nie wykazali wykonania takich usług. Problemem było to, że część firm została już zlikwidowana. Przesłuchiwani świadkowie także nie potrafili przypomnieć sobie okoliczności związanych z tymi usługami. Oświadczyli, że w tym czasie przebywali na zwolnieniu lekarskim. W związku z brakiem rzetelnych dowodów sąd oddalił skargę podatników.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

ORZECZNICTWO

 

Wyrok NSA z 21 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1799/10.

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl