Sprawy o nieujawnione źródło przychodu nie przedawniają się


2015-04-10

W postępowaniu w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów podatnika nie chroni pięcioletni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 26 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 1138/10, prawomocny). Tym wyrokiem Sąd uchylił korzystny dla podatników wyrok WSA w Białymstoku. W wyroku z 16 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Bk 498/09) WSA w Białymstoku uznał, że organy podatkowe nie mogą żądać od podatników dokumentów sprzed ponad pięciu lat. Jednak NSA swoim wyrokiem podważył stanowisko sądu w Białymstoku.

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl